class viii assamese

ভক্ত প্ৰহ্লাদ

Class 8 Assamese Chapter 5 | ভক্ত প্ৰহ্লাদ

১। উত্তৰ দিয়াঃক) ‘ভক্ত প‌্ৰহ্লাদ’ নাটিকাখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰকেইটাৰ নাম লিখা।উত্তৰঃ ‘ভক্ত প্ৰহ্লাদ’ নাটিকাখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰকেইটাৰ নাম হ’ল—-* হৰি (ত্ৰিজগতৰ ত্ৰাণকৰ্তা, ভক্তবৃন্দৰ উপাস্য দেৱতা)* হিৰণ্যকশিপু (দৈত্যৰাজ, হৰিৰ চিৰবৈৰী)* প্ৰহ্লাদ ( হিৰণ্যকশিপুৰ পুত্ৰ, ভগৱানৰ একান্ত ভক্ত)* ষণ্ডাৰ্মক (দৈত্য-গুৰু)* মহাৰাণী (হিৰণ্যকশিপুৰ পত্নী,দৈত্যৰাণী)খ) নাটিকাখনি কেইটা দৃশ্যত বিভক্ত?উত্তৰঃ নাটিকাখনি পাঁচটা দৃশ্যত বিভক্ত।গ) প্ৰহ্লাদৰ পিতৃৰ নাম কি?উত্তৰঃ প্ৰহ্লাদৰ পিতৃৰ নাম হিৰণ্যকশিপু।ঘ) হিৰণ্যকশিপুৰ ভ্ৰাতৃৰ নাম […]

Class 8 Assamese Chapter 5 | ভক্ত প্ৰহ্লাদ Read More »

জাগা জননীৰ সন্তান

Class 8 Assamese Chapter 4 | জাগা জননীৰ সন্তান

জাগা জননীৰ সন্তান Class VIII All Question Answer ৩) উত্তৰ দিয়াঃ ক) কবিয়ে কাক জাগি উঠিবলৈ কৈছে? উত্তৰঃ কবিয়ে দেশ মাতৃৰ সন্তান সকলক জাগি উঠিবলৈ কৈছে। খ) দুৰ্জ্জয় অভিযান বুলি কি বুজাইছে? উত্তৰঃ মৃত্যুক জয় কৰি দেশৰ গৌৰৱ অক্ষুন্ন ৰখাকে দুৰ্জ্জয় অভিযান বুলি কৈছে। গ) দুৰ্জ্জয়ৰ অভিযানেৰে কি কৰিবলৈ কৈছে? উত্তৰঃ দুৰ্জ্জয় অভিযানেৰে মৃত্যুক গছকি দেশ মাতৃৰ জয়

Class 8 Assamese Chapter 4 | জাগা জননীৰ সন্তান Read More »

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Scroll to Top